Novinky

Průzkum společnosti Dermacol a Anabell

24.06.2014

Průzkum společnosti Dermacol a Občanského sdružení Anabell ukázal, že až 60 % dotazovaných má ve svém okolí osobu trpící některou z poruch příjmu potravy. Více než 61 % respondentů si také myslí, že informovanost mladých dívek a chlapců je u nás nedostatečná a měla by se tedy zvýšit například formou odborných přednášek na školách. Celých 15 % respondentů odpovědělo, že s některou z poruch příjmu potravy má dokonce vlastní zkušenost. Dotazníkové šetření bylo provedeno na vzorku téměř 3 000 respondentů.

 

Průzkum ukázal, že až 95 % respondentů má všeobecné povědomí o poruchách příjmu potravy, jako jsou anorexie a bulimie. Vnímá rozdíl mezi nimi a umí je dokonce zjednodušeně vysvětlit. Větší problém představovala další porucha, kterou je záchvatové přejídání. To již dotázaní správně vysvětlit neuměli a často ho přirovnávali k bulimii. Rozdíl mezi těmito pojmy je v tom, že při záchvatovém přejídání lidé konzumují velká množství jídla, i když nepociťují hlad, a výsledkem je ve většině případů obezita.

 

Celkem spokojeno se svojí postavou je 29 % dotazovaných a považuje ji za „průměrnou“. Ovšem celých 32 % je se svou postavou nespokojeno a hodnotí ji tak, že mají „kila navíc“. Největší problém u dnešní mládeže vzniká často právě pokřiveným vnímáním svého těla, které může být způsobeno nevhodnými připomínkami ze strany jak spolužáků, tak kamarádů a členů rodiny. A jak tedy získat krásnou a štíhlou postavu? Nadpoloviční většina respondentů se shodla na kombinaci sportu a zdravého životního stylu. Chce to trochu upravit jídelníček, snažit se jíst přiměřeně, pravidelně a přidat nějaký ten pohyb. Hlavně, jak to říká jedno české přísloví – „Nic se nemá přehánět“.

 

Odbornou pomoc by 65 % respondentů hledalo u svého doktora, psychologa či jiných odborníků, 21 % na internetu a 11 % dotázaných u své rodiny, potažmo u svých dobrých přátel. Poruchy příjmu potravy jsou dotazovanými pokládány za závažný zdravotní problém či onemocnění. „Téměř celých 17 % respondentů odpovědělo, že za hlavní příčinu těchto poruch považují vliv médií a mediálních vzorů. Je to také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli bojovat proti těmto poruchám a pomoci lidem, kteří jimi už trpí. Je potřeba dát lidem vědět, že tyto problémy existují, mluvit o nich a řešit je,“ říká Valéria Gazdová, Marketing Manager značky Dermacol. Dalšími příčinami jsou zejména nízká sebedůvěra, frustrace z postavy a v neposlední řadě i rodinné a partnerské vztahy. Všechny tyto problémy neblaze působí na psychiku člověka, vyvádí ho z rovnováhy a nutí ho hledat únikovou cestu, která je často zvolena na úkor jejich vlastního zdraví. Pokud si všimnete ve svém okolí nebo začnete i u sebe pozorovat první příznaky, na nic nečekejte a vyhledejte odbornou pomoc. Je důležité se umět o své problémy podělit a nestydět se požádat o pomoc!


 Zpět na seznam novinek 

Centrum Anabell

Centrum Anabell pomáhá

Pomoc a podpora osobám s poruchami
příjmu potravy... a nejen jim!

 

 

BĚHÁM PRO ANABELL

Běhám pro Anabell

Dárcovské stránky

Více
VZDĚLÁVÁNÍ ANABELL

Vzdělávání Anabell

Vzdělávací agentura EDU-ANABELL

Více
ANABELL - O NÁS

Anabell – o nás

Kdo jsme a co děláme

Více
Publikace ke stažení

Knihovna Anabell

Materiály z naší produkce

Více
© 2002 - 2024 | Centrum Anabell, z. ú.